REFERENCE
 • .

Društvo je započelo s djelovanjem još 1950. godine i prenosi svoja znanja i iskustva generacijama radnika kroz razne organizacijske oblike.

 

1989. godine tvrtka se osamostaljuje i počinje djelovati pod nazivom Zagreb-Montaža d.o.o.

 

Zagreb-Montaža d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, vlasnik je više trgovačkih društava i organizirana je kao moderna grupa specijaliziranih društava koje mogu zadovoljiti i najsloženije zahtjeve u graditeljstvu i industriji.

 

U 20 godina samostalnog poslovanja, Zagreb-Montaža d.o.o. postala je jedan od vodećih hrvatskih graditelja, nezaobilazan partner u realizaciji kapitalnih nacionalnih projekata, ali i investicijska tvrtka koja godišnje ulaže preko 100 milijuna eura u vlastite projekte.

Osnovne djelatnosti:

 

 • Izgradnja industrijskih postrojenja
 • Izgradnja rafinerija i petrokemijskih postrojenja
 • Montaža termoenergetskih postrojenja, kotlovi do 120 MW, kombi blokovi i vrelovodni kotlovi
 • Izgradnja postrojenja za spaljivanje smeća
 • Izgradnja postrojenja za počišćivanje voda (mehaničko i biološko pročišćavanje)
 • Montaža Elektro i vrećastih filtara
 • Montaža visokotlačnih magistralnih plinovoda
 • Montaža postrojenja u cementarama
 • Montaža čeličnih konstrukcija
 • Montaža procesnih cjevovoda iz legiranih materijala P91; P92;
 • Montaža visokih peći
 • Montaža spremnika za naftu i plin
 • Montaža mostova
 • Izgradnja pumpnih stanica i vodovoda
zm-cert
DIN 18800-7
Klasa E

Certifikat za izvođenje zavarivačkih radova na čeličnim konstrukcijama
zm-cert
AD-2000 Merkblatt HP 0, TRD 201 Gashochdruckverordnung
zm-cert
Nadzor zavarivanja – IWI, EWE, EWT, IWP
zm-cert
Kontrolori – osposobljeni za provođenje vizualne kontrole zavarenih spojeva i penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva
zm-cert
Vlastita škola zavarivanja

  Tehnologija:

 • DIN EN 287-1 - svi su zavarivači atestirani u skladu s važećim propisima DIN EN 287-1, a ovisno o potrebama tržišta, obavlja se atestiranje i po drugim propisima (pr. ASME)
 • TIG - elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina
 • MIG / MAG - elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina i aktivnog plina
 • EPP - elektrolučno zavarivanje pod zaštitom praha
 • REL - ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom
 • Plinsko zavarivanje
 • STT (Surface Tension Transfer) - modificirani MAG postupak
 • TIG+REL; MAG ili REL + EPP - kombinacije gore navedenih postupaka
GODINA OBJEKT INVESTITOR OPIS POSLA
Radovi u tijeku Isporuka dijelova za plinske turbine SGT Saturn Izrada i isporuka dijelova za plinske turbine.
Radovi u tijeku Most Ürzig /Zeltingen - Hannover Eiffel Deutschland Stahltechnologie - Hannover Izrada, montaža i zavarivanje konstrukcije mosta.
Radovi u tijeku Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, materijala i izvođenje radova na projektu RTC – vagon punilište u RNR po sistemu “ključ u ruke” INA d.d. Modernizacija vagon punilišta u RNR.
Radovi u tijeku Izgradnja podmorskog dijela naftovoda kopno – otok Krk Janaf d.d. Izgradnja podmorskog prijelaza naftovoda.
Radovi u tijeku Izrada i montaža čelične rasponske konstrukcije mosta na rijeci Dravi Viadukt d.d. Izrada i montaža čelične konstrukcije.
Radovi u tijeku Izvođenje radova na izgradnji objekta SRC Svetice Zagrebački holding d.o.o. Izgradnja bazena na Sveticama.
Radovi u tijeku Izvođenje aluminijske fasade na Novoj Zračnoj luci Zagreb Bouygues Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije.
Radovi u tijeku Izvođenje aluminijske fasade na Novoj Zračnoj luci Zagreb Bouygues Izrada i montaža aluminijske ostakljene fasade.
Radovi u tijeku Izrada, isporuka i montaža postrojenja za pročišćavanje dimnih plinova GEA – Straža Hum na Sutli Ugradnja filtera.
Radovi u tijeku Zamjena koksnih komora na postrojenju Kokinga K5 – 4 u RNS po sistemu "ključ u ruke" INA d.d. Strojarski radovi.
Radovi u tijeku Čelični most u Edinburghu, Škotska Forth Crossing Bridge Constructors Montaža i zavarivanje čeličnog mosta u Edinburghu, Škotska.
Radovi u tijeku Projekt Međimurje-Zebanec, izgradnja projekata polja Zebanec i rekonstrukcija postojećih objekata CPS Mihovljan po principu “ključ u ruke” INA d.d. Izgradnja objekta Zebanec.
Radovi u tijeku Most “Forth Replacement Crossing”, Schotland (UK) ARGE “Forth Crossing Bridges Constructors” Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta.
Radovi u tijeku Most Lennetal - Hagen JHL Industriemontagen und Anlagenbau Leipzig Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta.
2012./ 2013. u tijeku EOR – Etan postrojenje Končar-Inženjering za energetiku i transport (za INU) Nabava i montaža opreme za utiskivanje CO2 u bušotine na Etan postrojenju Ivanić Grad.
2012. / u tijeku TE Šoštanj, Slovenija Alstom, SRNJ Montaža kanala.
2012. / u tijeku TE Šoštanj, Slovenija Alstom, SRNJ Montaža stojeće čelične konstrukcije.
2012. / u tijeku TE Šoštanj, Slovenija Alstom, SRNJ Montaža viseće konstrukcije.
2014. Koksne komore u RNS INA d.d. Zamjena koksnih komora u postrojenju Koking KP-4 u Rafineriji nafte Sisak.
2013. / 2014. Most “Botlek” - Roterdam Eiffel Deutschland Stahltechnologie - Hannover Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta.
2012. / 2013. Rekonstrukcija građevine za kemijsku pripremu vode TE-TO HEP PROIZVODNJA/td> Postrojenje za kemijsku pripremu vode 3x120 i 1x65 m3
2013. Magistralni vrelovod HEP-Toplinarstvo Izgradnja magistralnog vrelovoda Vukovarska-dionica 4 – II faza
2013. Vakumska destilacija u RNR INA Zagreb Rekonstrukcija radijatnih sekcija procesne peći postrojenja Vakumske destilacije u RN Rijeka.
2013. Spremnici za naftu Montmontaža-Oprema, Zagreb (za Janaf) Izgradnja manipulativnih i vatrogasnih cjevovoda za spremnike za naftu TK-6301, TK-6302, TK-6303, TK-6305 I TK-6306
2013. Povezivanje instalacija i adaptacija zgrade stare KPV i zajedničkih prostorija stare i nove KPV HEP - PROIZVODNJA Rekonstrukcija i povezivanje zgrade stare i nove KPV.
2013. Plinovod Kutina - Dobrovac Monter, Zagreb (za Plinacro) Strojarski radovi na izgradnji plinovoda Kutina-Dobrovac.
2012. Most Görbbrücke Bad Goisern Haslinger Stahlbau, Austrija Zavarivački radovi na čeličnoj konstrukciji mosta.
2012. Glavni kolodvor Graz-Welle Haslinger Stahlbau, Austrija Zavarivački radovi na čeličnoj konstrukciji Glavni kolodvor Graz-Welle
2012. Otprašivač hladnjaka klinkera Našicecement, Našice Montaža čel. konstrukcije i opreme na postrojenju Otprašivača hladnjaka klinkera u Našicecementu
2011. / 2012. Izgradnja poslovne građevine SKY OFFICE, Zagreb Tehnika d.d. Izvođenje instalacije vodovoda i odvodne, hidrantske mreže i sprinkler instalacije.
2010. / 2012. Izgradnja poslovne građevine SKY OFFICE, Zagreb Tehnika d.d. Izrada i montaža aluminijske bravarije.
2011. / 2012. Izgradnja poslovne građevine SKY OFFICE, Zagreb Tehnika d.d. Izrada i montaža aluminijsko-staklene fasade.
2010. / 2012. TE na kameni ugljen - Ledvice Metrostav a.s. - Prag Montaža čelične konstrukcije.
2011. / 2012. TE na kameni ugljen - Lünen IHI Power System Köln, Germany Predmontaža i montaža kanala
2007. / 2011. Most “Kennedy” EIFFEL Montaža čelične konstrukcije mosta.
2011. Izgradnja novog pogona kemijske pripreme vode u TE Sisak HEP - PROIZVODNJA d.o.o. 2 x 65 m2/h
2011. Remont na KP 6 u RN Sisak STSI, Zagreb Strojobravarski radovi na remontu na KP 6 u RN Sisak
2011. Parovod HEP-Toplinarstvo Izgradnja spojnog parovoda NO 250, sa predizoliranim povratom kondenzata od TE Sisak do Energane.
2011. Autopunilište Janaf, Zagreb Rekonstrukcija i prenamjena rezervoarskog prostora- Autopunilište Terminala Žitnjak
2011. Pretakalište vagon cisterni Janaf, Zagreb Rekonstrukcija i dogradnja pretakališta vagon cisterni na spremniku - Terminal Žitnjak
2010. / 2011. Postrojenje izomerizacije u RN Sisak INA Zagreb Stroj, el, građ, izolac. i AKZ radovi, isporuka mater. i opreme na cjevovodima pomoćnih sustava postrojenja izomerizacije
2010. / 2011. TE Ledvice, Češka Metrostav, Češka Montaža 11.400 t čelične konstrukcije.
2010. Plinovod Benkovac - Zadar Montmontaža – Plinovodovod Zagreb Izgradnja regionalnog plinovoda Benkovac - Zadar.
2010. Vrelovodna mreža u Zagrebu HEP – Toplinarstvo Zagreb Rekonstrukcija vrelovodne mreže L= 5.700 m, DN 400, 300, 250 i 200
2010. Pogurna peć u TLM TLM-TVP Šibenik Kompletna montaža pogurne peći
2009. / 2010. TE na kameni ugljen - Lünen AE & E Inova GmbH - Ratingen Izrada i isporuka kanala.
2009. / 2008. Ustanova hitne medicinske pomoći Zagrebački holding d.o.o. Izgradnja i opremanje. Poslovni dio 4.800m², 9.700m² garaža
2008. Stambeno naselje Šubićevac Zagreb-Montaža, vlastiti projekt Projektiranje i gradnja stambenog naselja po sistemu "ključ u ruke". 251 stan i 13 poslovnih prostora.
2008. Störbrücke EIFFEL Deutschland Stahltechnologie Montaža čelične konstrukcije, 3.230 t.
2008. / 2007. Klimahaus Ost und Plaza EIFFEL Deutschland Stahlbau GmbH Montaža čelične konstrukcije. 2.700 t.
2008. / 2007. Oberhafenkanalbrücke und Eisenbahnüberführunge EIFFEL Deutschland Stahltechnologie Montaža čelične konstrukcije mosta. 2.700 t
2010. / 2007. Kennedybrücke EIFFEL Deutschland Stahltechnologie Rekonstrukcija čelične konstrukcije mosta, 2.320 t.
2007. Tyssen-Krupp Steel AG Hochofen HO 8 BALCKE-DÜRR GmbH. Kompletna montaža postrojenja za otprašivanje (vrećasti filter), 1.200 t.
2007. / 2006. Procrpna stanica "Stinica" Vodovod hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Izvođenje svih radova potrebnih za izgradnju procrpne stanice "Stinica" na transportnom cjevovodu Hrmotine - Karlobag (procrpna stanica (Q=370 I/s, H=150mVS), transportni cjevovod).
2006. Magistralni vodovod Ljubljanska avenija Vodovod i odvodnja Zagreb Izgradnja magistralnog vodovoda, sa zasunskim komorama i odvojcima za naselja i objekte (DN 700 L=4.000m).
2006. Poslovna građevina, Šubićeva 38 Grad Zagreb Rekonstrukcija poslovne građevine (5.500m2).
2006. Jankomirski most Viadukt d.d. Izrada i montaža nosive čelične konstrukcije mosta i oprema mosta (870 t).
2006. / 2005. Hala 4-6 Žitnjak Robni terminali Zagreb Izgradnja po sistemu "ključ u ruke" (V=12.5m², 10.000m²)
2006. / 2005. Brücke im Zuge der B2 uber die BAB 38 Stahlbau Dessau GmbH & Co. Montaža čelične konstrukcije mosta (1.600 t).
2006. / 2005. Neue Messe Hala 8 Haslinger Stahlbau GmbH Montaža čelične konstrukcije (2.300t).
2005. Poslovna zgrada Plinacro d.o.o. Unutarnja i vanjska rekonstrukcija i funkcionalna adaptacija upravne zgrade (5.500 m²).
2005. / 2004. Magistralni plinovod Kutina - Slavonski Brod Plinacro d.o.o. Izgradnja plinovoda i mjernih stanica, DN 600, L=107 km
2009. / 1993. Brodogradilište "SIETAS" Sietas Montaža i zavarivanje brodskih sekcija godišnje cca. 10000t).
2004. Most na autocesti Haseltat - Sühl Thyssen Krupp Hannover GmbH Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta (m=10.000t, L=1000m)
2004. / 2003. Magistralni cjevovod Čulinečka cesta - Ivanja Reka Vodovod i odvodnja Zagreb Izgradnja magistralnog cjevovoda DN 700, L=3.100m.
2004. / 2003. Trgovački centar Dalmare Zagreb-Montaža, vlastiti projekt Projektiranje i izgradnja po sistemu "ključ u ruke" (68.000m²).
2004. / 2003. Zatvoreni bazen Crnica Grad Šibenik, Sportski objekti Izgradnja po sistemu "ključ u ruke" (4.000m²)
2003. Vodoopskrbni cjevovod Samoborska cesta - vodosprema Sv.Nedjelja Vodovod i odvodnja Zagreb Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda DN 600, CIPP metodom (L=1.000m), DN 600, CIPP metodom (L=1.000m).
2002. HRL, BASF AG Ludwigshafen Fritz Schafer GmbH Montaža čelične konstrukcije visokog regalnog skladišta (7.300t)
2001. Željeznički most preko Dunava Donges Stahlbau GmbH Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta (m=1.390t, L=150m)
2001. HRL, A.T.U. 2 (Autoteile Unger) Fritz Schafer GmbH Montaža čelične konstrukcije visokog regalnog skladišta (4.120t)
2001. Pješački most, VW Centar Krupp Stahbau Hannover GmbH Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta (m=1.390t, L=150m)
2001. Spalionica otpada Glavna bolnica Vinkovci Kompletna izgradnja objekta spalionice od čeličnih okvira do metalnih obloga. Kompletno spajanje potrebnih cjevovoda (voda, struja, instrumentacijski zrak). Spalionica otpada (kapacitet 700 Nm 3/h).
2000. Most na autocesti A14 Krupp Stahbau Hannover GmbH Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta (m=4.000t, L=450m)
2000. Stadion Schalke 04 Krupp Stahbau Hannover GmbH Izrada čelične konstrukcije u radionici naručitelja, montaža čelične konstrukcije krova stadiona (m=4.200t)
2000. Brodogradilište Uljanik Hala C i F Uljanik Pula Izrada, isporuka, montaža i ličenje čelične konstrukcije i oblaganje (C-788t, F-400t, 1.300.000 t)