REFERENCE
 • .

Društvo je zapocelo s djelovanjem još 1950. godine i prenosi svoja znanja i iskustva generacijama radnika kroz razne organizacijske oblike.

 

1989. godine tvrtka se osamostaljuje i pocinje djelovati pod nazivom Zagreb-Montaža d.o.o.

 

Zagreb-Montaža d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, vlasnik je više trgovačkih društava i organizirana je kao moderna grupa specijaliziranih društava koje mogu zadovoljiti i najsloženije zahtjeve u graditeljstvu i industriji.

 

U 20 godina samostalnog poslovanja, Zagreb-Montaža d.o.o. postala je jedan od vodećih hrvatskih graditelja, nezaobilazan partner u realizaciji kapitalnih nacionalnih projekata, ali i investicijska tvrtka koja godišnje ulaže preko 100 milijuna eura u vlastite projekte.

Osnovne djelatnosti:

 

 • Izgradnja industrijskih postrojenja
 • Izgradnja rafinerija i petrokemijskih postrojenja
 • Montaža termoenergetskih postrojenja, kotlovi do 120 MW, kombi blokovi i vrelovodni kotlovi
 • Izgradnja postrojenja za spaljivanje smeća
 • Izgradnja postrojenja za počišćivanje voda (mehaničko i biološko pročišćavanje)
 • Montaža Elektro i vrećastih filtara
 • Montaža visokotlačnih magistralnih plinovoda
 • Montaža postrojenja u cementarama
 • Montaža čeličnih konstrukcija
 • Montaža procesnih cjevovoda iz legiranih materijala P91; P92;
 • Montaža visokih peči
 • Montaža spremnika za naftu i plin
 • Montaža mostova
 • Izgradnja pumpnih stanica i vodovoda
Sustavi upravljanja kvalitetom

Datum prve certifikacije: 26.04.2011.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 26.04.2023.
Vrijedi do: 25.04.2026.
Industrija nafte, petrokemije i prirodnog plina - sektorski sustavi upravljanja kvalitetom

Datum prve certifikacije: 18.06.2018.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 26.04.2023.
Vrijedi do: 25.04.2026.
Sustavi upravljanja okolišem

Datum prve certifikacije: 26.04.2011.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 26.04.2023.
Vrijedi do: 25.04.2026.
Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

Datum prve certifikacije: 07.08.2020.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 17.05.2023.
Vrijedi do: 16.05.2026.
Sustavi upravljanja zdravljem, sigurnošću i zaštitom okoliša - Petrokemijska industrija

Datum prve certifikacije: 30.06.2017.
Datum pocetka recertifikacijskog ciklusa: 30.06.2023.
Vrijedi do: 29.06.2026.
Certifikat za izradu i montažu tlačnih posuda, cjevovoda i čeličnih konstrukcija

Datum prve certifikacije: 22.10.2015.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 16.02.2022.
Vrijedi do: 16.02.2025.
Certifikat za izvedbu čeličnih konstrukcija, klasa EXC4

Datum prve certifikacije: 14.01.2015.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 14.01.2021.
Vrijedi do: 09.02.2024.
Certifikat za zavarivanje čeličnih konstrukcija

Datum prve certifikacije: 24.01.2018.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 03.11.2020.
Vrijedi do: 09.02.2024.
Certifikat za izradu čeličnih konstrukcija, klasa EXC3DB

Datum prve certifikacije: 17.11.2015.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 18.11.2018.
Vrijedi do: 09.03.2025.
Potvrda o odobrenju proizvođaća za izvodenje zavarivačkih radova u brodogradnji, na nosivim čeličnim konstrukcijama i opremi za procesnu industriju

Datum prve certifikacije: 28.07.2015.
Datum početka recertifikacijskog ciklusa: 28.07.2021.
Vrijedi do: 28.07.2024.
OBJEKT INVESTITOR OPIS POSLA GODINA
TE na kameni ugljen - Lünen AE & E Inova GmbH - Ratingen Izrada i isporuka kanala. 2009. - 2010.
Pogurna pec u TLMu TLM-TVP Šibenik Kompletna montaža pogurne peči. 2010.
Vrelovodna mreža u Zagrebu HEP – Toplinarstvo Zagreb Rekonstrukcija vrelovodne mreže L= 5.700 m, DN 400, 300, 250 i 200. 2010.
Plinovod Benkovac - Zadar Montmontaža – Plinovodovod Zagreb Izgradnja regionalnog plinovoda Benkovac - Zadar. 2010. - 2011.
TE Ledvice, Češka Metrostav, Češka Montaža 11.400 t celicne konstrukcije. 2010. - 2011.
Postrojenje izomerizacije u RN Sisak INA Zagreb Stroj, el, grad, izolac. i AKZ radovi, isporuka mater.i opreme na cjevovodima pomocnih sustava postrojenja izomerizacije. 2010. - 2011.
Pretakalište vagon cisterni Janaf, Zagreb Rekonstrukcija i dogradnja pretakališta vagon cisterni na spremniku - Terminal Žitnjak. 2011.
Autopunilište Janaf, Zagreb Rekonstrukcija i prenamjena rezervoarskog prostora - Autopunilište Terminala Žitnjak. 2011.
Plinovod Like i Dalmacije PLINACRO Izvodenje radova izgradnje odvojnih plinovoda na IV dijelu plinovodnog sustava Like i Dalmacije uključujući MRS Drniš i Knin. 2011.
Remont na KP 6 u RN Sisak STSI, Zagreb Strojobravarski radovi na remontu na KP 6 u RN Sisak. 2011.
Izgradnja novog pogona kemijske pripreme vode u TE Sisak HEP - PROIZVODNJA d.o.o. 2 x 65 m2/h 2011.
Most “Kennedy” EIFFEL Montaža čelične konstrukcije mosta. 2007. - 2011.
TE na kameni ugljen - Lünen IHI Power System Köln, Germany Predmontaža i montaža kanala. 2011. - 2012.
TE na kameni ugljen - Ledvice Metrostav a.s. - Prag Montaža čelične konstrukcije. 2010. - 2012.
Izgradnja poslovne gradevine SKY OFFICE, Zagreb Tehnika d.d. Izrada i montaža aluminijsko-staklene fasade. 2011. - 2012.
Izgradnja poslovne gradevine SKY OFFICE, Zagreb Tehnika d.d. Izrada i montaža aluminijske bravarije. 2011. - 2012.
Izgradnja poslovne gradevine SKY OFFICE, Zagreb Tehnika d.d. Izvodenje instalacije vodovoda i odvodne, hidrantske mreže i sprinkler instalacije. 2011. - 2012.
Otprašivač hladnjaka klinkera Našicecement, Našice Montaža cel. konstrukcije i opreme na postrojenju Otprašivača hladnjaka klinkera u Našicecementu. 2012.
FAME namještavanje biogoriva u RNS STSI, Zagreb Gradnja-montaža cjevovoda u sklopu instalacija FAME namještavanja biogoriva u RNS. 2012.
Glavni kolodvor Graz-Welle Haslinger Stahlbau, Austrija Zavarivacki radovi na čeličnoj konstrukciji Glavni kolodvor Graz-Welle<./td> 2012.
Most Görbbrücke Bad Goisern Haslinger Stahlbau, Austrija Zavarivacki radovi na čeličnoj konstrukciji mosta. 2012.
Plinovod Kutina - Dobrovac Monter, Zagreb (za Plinacro) Strojarski radovi na izgradnji plinovoda Kutina-Dobrovac. 2013.
Povezivanje instalacija i adaptacija zgrade stare KPV i zajedničkih prostorija stare i nove KPV HEP - PROIZVODNJA Rekonstrukcija i povezivanje zgrade stare i nove KPV. 2013.
Spremnici za naftu Montmontaža-Oprema, Zagreb (za Janaf) Izgradnja manipulativnih i vatrogasnih cjevovoda za spremnike za naftu TK-6301, TK-6302, TK-6303, TK-6305 i TK-6306. 2013.
Vakumska destilacija u RNR INA Zagreb Rekonstrukcija radijatnih sekcija procesne peci postrojenja Vakumske destilacije u RN Rijeka. 2013.
Magistralni vrelovod HEP-Toplinarstvo Izgradnja magistralnog vrelovoda Vukovarska-dionica 4 – II faza. 2013.
Rekonstrukcija gradevine za kemijsku pripremu vode TE - TO HEP PROIZVODNJA Postrojenje za kemijsku pripremu vode 3x120 i 1x65 m3. 2012. - 2013.
Most “Botlek” - Roterdam Eiffel Deutschland Stahltechnologie - Hannovere Montaža i zavarivanje celicne konstrukcije mosta. 2013. – 2014.
Parovod HEP-Toplinarstvo Izgradnja spojnog parovoda NO 250, sa predizoliranim povratom kondenzata od TE Sisak do Energane. 2011.
Koksne komore u RNS INA d.d. Zamjena koksnih komora u postrojenju Koking KP-4 u Rafineriji nafte Sisak. 2014.
TE Šoštanj, Slovenija Alstom, SRNJ Montaža visece konstrukcije. 2012. - 2014.
TE Šoštanj, Slovenija Alstom, SRNJ Montaža stojeće čelične konstrukcije. 2012. - 2014.
TE Šoštanj, Slovenija Alstom, SRNJ Montaža kanala 2012. - 2014.
EOR – Etan postrojenje Koncar-Inženjering za energetiku i transport (za INU) Nabava i montaža opreme za utiskivanje CO2 u bušotine na Etan postrojenju Ivanić Grad. 2012. - 2013.
Most Lennetal - Hagen JHL Industriemontagen und Anlagenbau Leipzig Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta.
Most “Forth Replacement Crossing”, Schotland (UK) ARGE “Forth Crossing Bridges Constructors” Montaža i zavarivanje čelične konstrukcije mosta.
Projekt Medimurje-Zebanec, izgradnja projekata polja Zebanec i rekonstrukcija postojećih objekata CPS Mihovljan po principu “kljuc u ruke”. INA d.d. Izgradnja objekta Zebanec 2013. - 2016.
Celicni most u Edinburghu, Škotska FORTH CROSSING BRIDGE CONSTRUCTORS Montaža i zavarivanje celicnog mosta u Edinburghu, Škotska.
Zamjena koksnih komora na postrojenju Kokinga K5 – 4 u RNS po sistemu “ključ u ruke” INA d.d. Strojarski radovi. 2014.
Izrada, isporuka i montaža postrojenja za procišcavanje dimnih plinova GEA – Straža Hum na Sutli Ugradnja filtera. 2014. - 2015.
Izvodenje aluminijske fasade na Novoj Zračnoj luci Zagreb Bouygues Izrada i montaža aluminijske ostakljene fasade.
Izvodenje čelične krovne konstrukcije na Novoj Zračnoj luci Zagreb Bouygues Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije.
Izvodenje radova na izgradnji objekta SRC Svetice Zagrebački holding d.o.o. Izgradnja bazena na Sveticama.
Izrada i montaža čelične rasponske konstrukcije mosta na rijeci Dravi Viadukt d.d. Izrada i montaža čelične konstrukcije.
Izgradnja podmorskog dijela naftovoda kopno – otok Krk Janaf d.d. Izgradnja podmorskog prijelaza naftovoda.
Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, materijala i izvodenje radova na projektu RTC – vagon punilište u RNR po sistemu “ključ u ruke” INA d.d. Modernizacija vagon punilišta u RNR.
Most Ürzig /Zeltingen - Hannover Eiffel Deutschland Stahltechnologie - Hannover Izrada, montaža i zavarivanje konstrukcije mosta.
Isporuka dijelova za plinske turbine SGT Saturn Izrada i isporuka dijelova za plinske turbine.
Izgradnja sportske dvorane u Zaboku DIV d.o.o. Izrada, isporuka i montaža aluminijske bravarije. 2015.
Biogorivo u RNR INA d.d. Uvodenje biogoriva u Rafineriji nafte Rijeka – II faza (miješanje s etanolom).
Montažersko zavarivacki radovi, Worcestershire Hitachi Zosen Inova Montažersko zavarivački radovi na projektu Worcestershire.
Bušotina Gola-10 INA d.d. Izgradnja bušotinskog radnog prostora gola-10 u sklopu projekta "Razrasda bušotina Gola-10" po principu "ključ u ruke".
Cjevovodi na terminalu Omišalj Ðuro Ðakovic Industrijska rješenja d.d. Strojarska montaža manipulativnih cjevovoda nafte i infrastrukture-spremnici A-1520 i A-1522, na terminalu Omišalj, Jadranskog naftovoda.
Pruga Dugo Selo-Križevci HŽ Infrastruktura d.o.o. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci.
BE-TO Sisak I BE-TO Osijek HOST Bio-energy d.o.o. -
Radnicka Viadukt d.d. Izgradnja III. etape Radnicke ceste - Zona nadvožnjaka preko željezničke pruge.
Most Ciovo Viadukt d.d. Izvodenje dijela radova na izgradnji mosta kopno - otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama-predmontaža i montaža čelične konstrukcije mosta i ispitivanje zavarenih spojeva.
DE-NOX Plomin Alstom Hrvatska d.o.o. Izvodenje gradevinskih radova na projektu DE-NOX Plomin.
Toplinska stanica BE-TO Osijek Ðuro Ðakovic Grupa Ugovor za isporuku dijela opreme i montažu postrojenja toplinske stanice u kogeneracijskom postrojenju na biomasu u BE-TO Osijek.
Bolnica Alžir Tehnika d.d. Izrada i montaža aluminijske bravarije - Bolnica Alžir.
Odorizacijska stanica Drniš EVN Croatia Plin Izgradnja odorizacijske stanice Drniš.
Plinovod Zadar. EVN Croatia Plin Izgradnja visokotlačnog, srednjetlačnog i niskotlačnog plinovoda u Zadarskoj županiji.
Plinovod Šibenik EVN Croatia Plin Izgradnja visokotlačnog, srednjetlačnog i niskotlačnog plinovoda u Šibensko - kninskoj županiji.
UPOV Vodice WTE Izvodenju radova na uredaju za pročišćavanje otpadnih voda u Vodicama.
Spalionica, Edinburgh HITACHI ZOSEN INOVA AG Ugovor o izvodenju radova na spalionici otpada u Edinburghu.