Škola zavarivanja​

Na godišnjoj razini oko 440 sudionika uspješno završi obuku i stekne certifikat

Program obuke

Škola zavarivanja je projekt za vlastite potrebe na kojem radimo i koji kontinuirano razvijamo više od 30 godina čime dokazujemo svoju ozbiljnost i posvećenost u podučavanju i usavršavanju tehnologija zavarivanja.

U Školi zavarivanja prilagođavamo se potrebama početnika koji žele naučiti osnove zavarivanja i profesionalaca koji žele unaprijediti svoje vještine. Program obuke fokusiramo na podučavanje vještina zavarivanja pružajući teorijsko znanje i praktičnu obuku za osobe koje žele postati zavarivači ili unaprijediti svoje znanje o zavarivanju metala.

Procesi koje podučavamo su: ručno elektrolučno zavarivanje (SMAW), zavarivanje MIG postupkom, zavarivanje MAG postupkom, zavarivanje TIG postupkom, WIG zavarivanje i zavarivanje pod troskom (SAW) što omogućuje našim sudionicima stjecanje širokog spektra vještina u području zavarivanja.