Društvena odgovornost

Integriranje društvene odgovornosti u naše poslovanje odražava našu predanost etičkom ponašanju i brizi za društvo
"Vjerujemo da uspjeh ostvarujemo kroz posvećenost ne samo ekonomskim,
već i društvenim te ekološkim aspektima svojeg poslovanja."
Integrirali smo društvenu, etičku i ekološku odgovornost u srž svojeg poslovanja, istovremeno posvećujući pažnju dobrobiti svojih radnika i partnera kao temeljnim aspektima svojih poslovnih procesa i strategija.

Etičko poslovanje

Kao tvrtka koja posluje na domaćem i inozemnom tržištu, smatramo da je dobra informiranost i primjena zakonskih okvira zemalja u kojima poslujemo ključna za smanjenje poslovnih rizika te poštivanje prava klijenata i poslovnih partnera. Implementiranim sustavima kvalitete ISO 9001 i ISO 29001 trajno poboljšavamo kvalitetu proizvoda i usluga. Svaki se proizvod proizvodi i ugrađuje, a svaka usluga izvodi prema definiranoj specifikaciji ili proceduri, poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša te zdravlje i sigurnost radnika.

Briga o zaposlenicima

Motivacija i ulaganje u znanje zaposlenika čimbenici su koji značajno utječu na uspješnost poslovanja. Zato svojim zaposlenicima kontinuirano pružamo mogućnost razvoja i potičemo ih na unaprjeđenje njihovih kompetencija. U poslovanju se vodimo načelima zaštite ljudskih prava poštujući različitosti na temelju porijekla, rase, spola i etničke pripadnosti, ali i osjećajem za obiteljski život, pravednim nagrađivanjem i uvažavanjem mišljenja svojih radnika. Svjesni važnosti osobnog zadovoljstva pojedinca i zdravih međuljudskih odnosa stvaramo pozitivno i sigurno radno okruženje svojim zaposlenicima.

Zaštita zdravlja i okoliša

Posjedujemo certifikate ISO 45001 i SCCp čime su potvrđeni naši visoko postavljeni standardi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Proaktivno djelujemo planirajući interne akcije u cilju unaprjeđenja zdravlja zaposlenika, sa svrhom osvješćivanja zaposlenika o prevenciji zdravlja, naglašavajući bitnost aktivnog sudjelovanja svakog pojedinca u provođenju pojedinog segmenta. Svjesni utjecaja industrije na okoliš kontinuiranim poboljšanjem kvalitete isporuke proizvoda i usluga, vodimo računa o upravljanju svojim ekološkim otiskom čemu u prilog ide implementiranje sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001.