Hard FussachSudjelovali smo u montaži čelične konstrukcije mosta Rheinbrücke Hard Fussach.
Zagreb-Montaža izvela je montažu čelične konstrukcije mosta kao i uzdužno pomicanje mosta „Rheinbrücke Hard Fußach“ duljine 255,6 m, težine 2.372.526 kg i širine mosta 19 m.
Most je oslonjen na dva upornjaka i tri stupišta, te sadrži 4 jarbola visine 11,45 m i debljine 0,8 m. Konstrukcija rasponskog sklopa su dvije čelične kontinuirane grede sandučastog poprečnog presjeka s dva nagnuta hrbta povezane poprečnim gredama.