Most Jankomir

Izgradnja novog cestovnog Jankomirskog mosta u Zagrebu

Naručitelj:

VIADUKT d.d.

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2005 – 2006

Država:

Republika Hrvatska