Most Lennetal, Njemačka

Izgradnja cestovnog mosta Lennetal na autocesti A45 kod Hagena

Naručitelj:

ZSB GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2017 – 2020

Država:

Savezna Republika Njemačka