Most Petersdorfsee, Njemačka

Izgradnja cestovnog mosta preko Petersdorfsee kod Malchowa

Naručitelj:

DONGES STEELTECH GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2017 – 2020

Država:

Savezna Republika Njemačka