Nadvožnjak preko autoceste A24, Njemačka

Izgradnja nadvožnjaka preko autoceste A24 kod Gustara

Naručitelj:

STAHLBAU DESSAU GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2005 – 2006

Država:

Savezna Republika Njemačka