Most preko Dunava, Njemačka

Izgradnja novog željezničkog mosta preko Dunava kod Ingolstadta

Naručitelj:

DONGES STAHLBAU GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2001

Država:

Savezna Republika Njemačka