Most preko kanala Strug

Izgradnja novog željezničkog mosta preko kanala Strug kod Novske

Naručitelj:

HRVATSKE ŽELJEZNICE

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, dobava, proizvodnja i montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

1996

Država:

Republika Hrvatska