Most Hard-Fußach, Austrija

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Rajne, Hard-Fußach

Naručitelj:

MCE GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2020 – 2022

Država:

Republika Austrija