Most preko Rajne, Njemačka

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Rajne u Leverkusenu

Naručitelj:

SEH Engineering GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2021 – 2023

Država:

Savezna Republika Njemačka