Most Lechbrücke, Njemačka

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Lech kod Augsburga

Naručitelj:

THYSSEN KRUPP STAHLBAU GmbH

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2005

Država:

Savezna Republika Njemačka