Most Sava

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške

Naručitelj:

HRVATSKE CESTE d.o.o. i MINISTRASTVO KOMUNIKACIJE I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

Radovi:

Montaža čelične rasponske konstrukcije; dio na strani RH

Period:

2019 – 2022

Država:

Republika Hrvatska