Vijadukt Odra

Izgradnja cestovnog vijadukt Odra, II dilatacija, autocesta Zagreb - Sisak

Naručitelj:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, dobava, proizvodnja i montaža čelične rasponske konstrukcije

Period:

2009 – 2010

Država:

Republika Hrvatska