Kemijska priprema vode u TE-TO Sisak

Izgradnja postrojenja za kemijsku pripremu vode, TE-TO Sisak

Naručitelj:

HEP-Proizvodnja d.o.o

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, nabava materijala i opreme, izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova

Period:

2008 – 2011

Država:

Republika Hrvatska