Pogon pilane Bjelovar

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija pogona pilane u Bjelovaru

Naručitelj:

RI Petrol d.o.o.

Radovi:

Nabava opreme i materijala, izvođenje strojarskih radova

Period:

2015

Država:

Republika Hrvatska