Vrelovod Sisak

Izgradnja magistralnog vrelovoda u gradu Sisku

Naručitelj:

Đuro Đaković Industrijska Rješenja d.o.o.

Radovi:

Izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na izgradnji magistralnog vrelovoda

Period:

2016 – 2017

Država:

Republika Hrvatska