Elektrane na biomasu u Osijeku i Sisku

Kogeneracijske elektrane na biomasu (BE-TO) Osijek i Sisak

Naručitelj:

HoSt Bio-Energy d.o.o./HoSt BV

Radovi:

Nabava materijala, građevinski i strojarski radovi

Period:

2015 – 2016

Država:

Republika Hrvatska