Postrojenje vodika u Rafineriji nafte Rijeka

Izgradnja postrojenja vodika u Rafineriji nafte Rijeka

Naručitelj:

TECHNIP KTI S.p.a.

Radovi:

Montaža čeličnih konstrukcija, opreme i kanala

Period:

2009 – 2010

Država:

Republika Hrvatska