Vagonpretakalište, Terminal Žitnjak

Rekonstrukcija pretakališta vagon cisterni i ugradnja opreme

Naručitelj:

Jadranski naftovod d.d. Zagreb

Radovi:

Nabava opreme i materijala, izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova

Period:

2011 – 2014

Država:

Republika Hrvatska