Sustav obrade kondenzata u TE-TO Osijek

Rekonstrukcija sustava obrade kondenzata bloka 45 MW

Naručitelj:

HEP – TOPLINARSTVO d.o.o.

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, materijala i izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova

Period:

2022 – 2023

Država:

Republika Hrvatska