Vrelovod Zagreb

Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba

Naručitelj:

HEP-Toplinarstvo d.o.o.

Radovi:

Izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova – kao član Zajednice izvođača

Period:

2021 – u tijeku

Država:

Republika Hrvatska