Pročišćavanje dimnih plinova u Rafineriji Rijeka

Sustav za pročišćavanje dimnih plinova u Rafineriji nafte Rijeka

Naručitelj:

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Radovi:

Isporuka oprema, materijala i izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova

Period:

2018

Država:

Republika Hrvatska