Biogorivo – faza II u Rafineriji nafte Rijeka

Uvođenje biogoriva - II FAZA u Rafineriji nafte Rijeka

Naručitelj:

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, materijala i izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova

Period:

2022 – 2023

Država:

Republika Hrvatska