Vagonpunilište u Rafineriji nafte Rijeka

Izgradnja vagonpunilišta u Rafineriji nafte Rijeka

Naručitelj:

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, materijala i izvođenje građevinskih, strojarskih i elektotehničkih radova

Period:

2014 – 2019

Država:

Republika Hrvatska