Koksne komore u Rafineriji nafte Sisak

Zamjena koksnih komora u Rafineriji nafte Sisak

Naručitelj:

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Radovi:

Montaža čeličnih konstrukcija, opreme i kanala

Period:

2014

Država:

Republika Hrvatska