Zračna luka Zagreb

Izgradnja novog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb

Naručitelj:

BOUYGUES BATIMENT

Radovi:

Izrada projekata, dobava materijala, izrada i montaža čelične nosive konstrukcije krova i aluminijsko ostakljene fasade

Period:

2013 – 2016

Država:

Republika Hrvatska