Politika privatnosti

Sadržaj:

 1. Definicije iskorištene u ovim pravilima
 2. Principi zaštite podataka kojima se vodimo
 3. Kakva su Vaša prava u vezi s osobnim podacima
 4. Koje osobne podatke skupljamo o Vama
 5. Kako koristimo Vaše privatne podatke
 6. Tko još ima pristup Vašim privatnim podacima
 7. Kako štitimo Vaše podatke
 8. Informacije o kolačićima
 9. Kontakt informacije

1. Definicije

 • Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ilifizičku osobu koja se može identificirati.
 • Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.
 • Nositelj podataka – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.
 • Dijete – fizička osoba mlađa od 16 godina.

2. Principi zaštite podataka

 • Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:
 • Obrada je zakonita, fer, transparentna. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
 • Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sasvrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.
 • Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
 • Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

3. Prava nositelja podataka

 

Nositelj podataka ima sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci, koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
 • Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.
 • Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
 • Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
 • Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje, i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
 • Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer jednog obrađivača na drugi.
 • Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
 • Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.
 • Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

„Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

 

Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Zagreb Montaža d.o.o. neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

 

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

 

Voditelj obrade osobnih podataka vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

– na adresu e-pošte info@zagreb-montaza.hr

– na adresu Zagreb Montaža d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

 

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

 

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane;
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja;
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Ine ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga;
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Zagreb Montaža d.o.o. za obradu, kad prigovorite obradi, te u slučaju eventualne nezakonite obrade.
 • Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Zagreb Montaža d.o.o., radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično;
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP);

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da Zagreb Montaža d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je Zagreb Montaža d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka na koji možete slati svoje upite jest:

Adresa:Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 , n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

Adresa e-pošte: info@zagreb-montaza.hr

 

4. Podaci koje skupljamo

 

Informacije koje ste nam dostavili

 • Čuvamo informacije s ciljem da biste mogli komentirati ili obavljati druge aktivnosti na stranici. Ove informacije podrazumijevaju, na primjer, Vaše ime i e-mail adresu.
 • Informacije automatski skupljene o Vama
 • To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Na primjer Vašu IP adresu, povijest pretraživanja i tako dalje. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva.
 • Javno dostupne informacije
 • Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

5. Kako koristimo Vaše privatne podatke

 • Koristimo Vaše osobne podatke sa ciljem da: vas informiramo o aktualnostima upodručju EU fondova, poboljšamo Vaše korisničko iskustvo, ispunimo obaveze po zakonu ili ugovoru.
 • Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost.
 • Obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: da šaljemo elektronički glasnik, obavijesti informativnog karaktera i promotivne materijale o pogodnostima i aktualnim ponudama u svrhu informiranja te u druge svrhe.
 • Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni.
 • Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom namjenom za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo: veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu, daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.
 • Obavijestit ćemo Vas o daljoj obradi i svrsi.

6. Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima

 

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima.

Vaše osobne podatke bismo mogli otkriti trećim stranama, ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

 

7. Kako štitimo Vaše podatke

 

Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.

Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka.Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.

 

8. Kolačići i druge tehnologije koje koristimo

 

Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo analizirali ponašanje korisnika,administrirali stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o drugim korisnicima. Ovo se radi u cilju personalizacije i poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije koji pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše stranice. Možete kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija. Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

 • Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcijena našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.
 • Analitički kolačići– ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše stranice.

Odricanje od odgovornosti možete pročitati ovdje.